"Detailed discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: detailed discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pogłębiona dyskusja
  1. detailed przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I recently was having a detailed discussion about issues in free fall.