"discussion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discussion rzeczownik

rzeczownik + discussion
Kolokacji: 28
panel discussion • group discussion • policy discussion • discussion of issues • merger discussion • ...
discussion + rzeczownik
Kolokacji: 21
discussion group • discussion forum • discussion thread • discussion board • discussion paper • ...
discussion + czasownik
Kolokacji: 68
discussion leads • discussion continues • discussion follows • discussion begins • discussion goes • discussion takes • discussion focuses • ...
czasownik + discussion
Kolokacji: 73
include discussions • begin discussions • hold discussions • continue discussions • see discussion • open discussions • ...
przymiotnik + discussion
Kolokacji: 219
public discussion • far discussion • serious discussion • detailed discussion • heated discussion • open discussion • weekly discussion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
(4) detailed, elaborate, careful
Kolokacji: 3
(12) preliminary, exploratory
Kolokacji: 2
(24) formal, literary
Kolokacji: 2
(25) critical, academic, scholarly
Kolokacji: 3
(31) real, historical, actual
Kolokacji: 3
(33) similar, open-ended
Kolokacji: 2
(34) vigorous, robust
Kolokacji: 2
(38) constant, sustained
Kolokacji: 2
(39) tense, urgent
Kolokacji: 2
(41) specific, proper
Kolokacji: 2
(43) quiet, calm
Kolokacji: 2
(46) parliamentary, popular
Kolokacji: 2
(47) abstract, conceptual
Kolokacji: 2
(50) pointless, pointed
Kolokacji: 2
(52) off-the-record, on-air
Kolokacji: 2
(53) long-winded, tedious
Kolokacji: 2
(54) focused, parallel
Kolokacji: 2
przyimek + discussion
Kolokacji: 24
under discussion • through discussions • for discussion • without discussion • of discussion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.