"political discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja polityczna
  1. political przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And before getting into a political discussion, you might want to consider why you're doing so.