"discussion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discussion rzeczownik

rzeczownik + discussion
Kolokacji: 28
panel discussion • group discussion • policy discussion • discussion of issues • merger discussion • ...
discussion + rzeczownik
Kolokacji: 21
discussion group • discussion forum • discussion thread • discussion board • discussion paper • ...
discussion + czasownik
Kolokacji: 68
discussion leads • discussion continues • discussion follows • discussion begins • discussion goes • discussion takes • discussion focuses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
5. discussion turns = dyskusja zamienia się discussion turns
6. discussion comes = dyskusja przychodzi discussion comes
7. discussion occurs = dyskusja następuje discussion occurs
8. discussion makes = dyskusja robi discussion makes
9. discussion arises = dyskusja wywiązuje się discussion arises
10. discussion moves = dyskusja rusza się discussion moves
11. discussion proceeds = dyskusja przebiega discussion proceeds
12. discussion ranges = zakresy dyskusji discussion ranges
14. discussion produces = dyskusja przynosi discussion produces
15. discussion resumes = dyskusja rozpoczyna się na nowo discussion resumes
16. discussion progresses = dyskusja przebiega discussion progresses
17. discussion grows = dyskusja rośnie discussion grows
18. discussion becomes = dyskusja staje się discussion becomes
19. discussion gives = dyskusja sprawia discussion gives
20. discussion assumes = dyskusja przypuszcza discussion assumes
21. discussion fails = oceny niedostateczne dyskusji discussion fails
22. discussion raises = dyskusja podnosi discussion raises
23. discussion degenerates = dyskusja przeradza się discussion degenerates
24. discussion stalls = stragany dyskusji discussion stalls
25. discussion gets = dyskusja dostaje discussion gets
czasownik + discussion
Kolokacji: 73
include discussions • begin discussions • hold discussions • continue discussions • see discussion • open discussions • ...
przymiotnik + discussion
Kolokacji: 219
public discussion • far discussion • serious discussion • detailed discussion • heated discussion • open discussion • weekly discussion • ...
przyimek + discussion
Kolokacji: 24
under discussion • through discussions • for discussion • without discussion • of discussion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.