"internal discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnętrzna dyskusja
  1. internal przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It comes after internal discussion last fall about whether the association should keep its booking here.