PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal discussion" — Słownik kolokacji angielskich

formal discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna dyskusja
  1. formal przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A formal discussion with Pierce on camera was bad enough.