PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"initial discussion" — Słownik kolokacji angielskich

initial discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja pierwszej litery
  1. initial przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I would like to say that this is an initial discussion.