"Recent discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Recent discussion kolokacja
Popularniejsza odmiana: recent discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niedawna dyskusja
  1. recent przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One closely related question has also been the subject of much recent discussion.