PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"recent discussion" — Słownik kolokacji angielskich

recent discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedawna dyskusja
  1. recent przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    One closely related question has also been the subject of much recent discussion.