"extensive discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obszerna dyskusja
  1. extensive przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A more extensive discussion of the film may be found here.