"weekly discussion" — Słownik kolokacji angielskich

weekly discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tygodniowa dyskusja
  1. weekly przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show features weekly discussions on the status of American children, public policy, and politics.