PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Serious discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Serious discussion kolokacja
Popularniejsza odmiana: serious discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poważna dyskusja
  1. serious przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'd love to see a serious discussion about this point.