"Extensive discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: extensive discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obszerna dyskusja
  1. extensive przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A more extensive discussion of the film may be found here.