"current discussion" — Słownik kolokacji angielskich

current discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna dyskusja
  1. current przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But both knew that their anger went beyond the current discussion.