PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Roundtable discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: roundtable discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Roundtable dyskusja
  1. roundtable przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There needs to be some kind of a roundtable discussion between the various players.