"early discussion" — Słownik kolokacji angielskich

early discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna dyskusja
  1. early przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Parents should be engaged in early discussion about advance care planning.