"interesting discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesująca dyskusja
  1. interesting przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Thank you all very much for a civilized and interesting discussion.