PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Far discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Far discussion kolokacja
Popularniejsza odmiana: far discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Daleko dyskusja
  1. far przymiotnik + discussion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He felt his point was made and wanted no further discussion.