"long discussion" — Słownik kolokacji angielskich

long discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa dyskusja
  1. long przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A. There was a long discussion at the board meeting about that.