PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"national discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowa dyskusja
  1. national przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We need a national discussion about our central bank's power and accountability.