Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"national championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): turniej krajowy
  1. national przymiotnik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He won a national championship with the women's team in 1979.