"major championship" — Słownik kolokacji angielskich

major championship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne mistrzostwa
  1. major przymiotnik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For 12 years I've been trying to win a major championship.

powered by  eTutor logo