"animated discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywa dyskusja
  1. animated przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two could be seen having an animated discussion on the mound.