ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. way improves = droga poprawia się way improves
2. way stops = droga zatrzymuje się way stops
3. way brings = droga przynosi way brings
4. way ends = droga kończy się way ends
5. way increases = wzrosty drogi way increases
6. way adds = droga dodaje way adds
7. way raises = droga podnosi way raises
8. way blocks = bloki drogi way blocks
9. way teaches = droga uczy way teaches
10. way contributes = droga przyczynia się way contributes
11. way enhances = droga zwiększa way enhances
12. way closes = droga zamyka się way closes
  • I work consciously to find ways to close the gap between me and the person in the photograph".
  • Either way, the Devil closed with a big performance.
  • The ways of youth had closed, but there were other ways.
  • This way I can close the doors and spin around like a nut.
  • Finally a man appeared and stepped through, the way closing behind him.
  • Even without tax cuts, he must find ways to close a gap of nearly $5 billion.
  • No way he'd get there before the local Guard closed the road.
  • Either way you may be closing the door on an opportunity that can change your life.
  • A new way to close the gap between rich and poor.
  • Little time remains before the way closes and the arms draw back.
13. way prepares = droga przygotowuje way prepares
14. way hides = kryjówki drogi way hides
(6) help, serve, tend
Kolokacji: 3
(10) keep, combat, celebrate
Kolokacji: 3
(12) know, think, believe, remind
Kolokacji: 4
(13) avoid, prevent, protect
Kolokacji: 3
(20) diminish, vanish
Kolokacji: 2
(21) can, remove, send
Kolokacji: 3
(22) could
Kolokacji: 1
(23) spend, eat
Kolokacji: 2
(24) let, stand, support, approve
Kolokacji: 4
(26) kill, destroy, defeat
Kolokacji: 3
(27) offer, threaten
Kolokacji: 2
(28) walk, connect, cross, bridge
Kolokacji: 4
(29) differ, resemble
Kolokacji: 2
(30) enjoy, like, hope
Kolokacji: 3
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.