"invent a way" — Słownik kolokacji angielskich

invent a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajdź drogę
  1. invent czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm just saying he was made one, and we still haven't invented a way to see inside somebody's head.

    Podobne kolokacje: