ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"formulate ways" — Słownik kolokacji angielskich

formulate ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sformułuj drogi
  1. formulate czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The main agenda was to formulate ways and means of how to neutralize the Reagan presidency.

    Podobne kolokacje: