"way closes" — Słownik kolokacji angielskich

way closes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zamyka się
  1. way rzeczownik + close czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I work consciously to find ways to close the gap between me and the person in the photograph".

    Podobne kolokacje: