"way hides" — Słownik kolokacji angielskich

way hides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kryjówki drogi
  1. way rzeczownik + hide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were no shadows in this place, no way for something or someone to hide.

    Podobne kolokacje: