"Milky Way galaxy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Milky Way galaxy" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Moving Through Milky Way
rzeczownik
  1. Droga Mleczna
    The Milky Way is a spiral galaxy containing over 200 billion stars. (Droga Mleczna jest spiralną galaktyką zawierającą ponad 200 miliardów gwiazd.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"Milky Way galaxy" — Słownik kolokacji angielskich

Milky Way galaxy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Galaktyka
  1. way rzeczownik + galaxy rzeczownik
    Silna kolokacja

    This system is today known as the Milky Way galaxy.

    Podobne kolokacje: