BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

Milky Way, the Milky Way, Milky Way Galaxy = Droga Mleczna

Moving Through Milky Way

Źródło: http://chandra.harvard.edu/photo/2001/xtej1118/more.html

Droga Mleczna

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The Milky Way is a spiral galaxy containing over 200 billion stars. = Droga Mleczna jest spiralną galaktyką zawierającą ponad 200 miliardów gwiazd.