"Droga Mleczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Droga Mleczna" po polsku

Droga Mleczna

Moving Through Milky Way
rzeczownik
  1. Milky Way , Milky Way Galaxy  
    The Milky Way is a spiral galaxy containing over 200 billion stars. (Droga Mleczna jest spiralną galaktyką zawierającą ponad 200 miliardów gwiazd.)

"Droga Mleczna" — Słownik kolokacji angielskich

Milky Way Galaxy kolokacja
Popularniejsza odmiana: Milky Way galaxy
  1. way rzeczownik + galaxy rzeczownik = Droga Mleczna
    Luźna kolokacja

    This system is today known as the Milky Way galaxy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo