"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
2. devise a way = zaprojektuj drogę devise a way
3. invent a way = wynajdź drogę invent a way
4. remember the way = przypomnij sobie droga remember the way
6. mean the way = chciej droga mean the way
  • By partial mirror, I mean the way you can see yourself in a window sometimes.
  • I mean, look at the way she tried to save you last night.
  • I mean, the way that water is out to kill my boy Alvin.
  • "You mean the way the dam went, or the chance that we had to get clear?"
  • "What do you mean, the way I used to be?"
  • I mean, the only way - you'd be hard pressed, actually, to make the system do that.
  • "You mean the way in which she left the property?"
  • "No, I do not mean the way it is treated here."
  • "What do you mean, the way he treated my mother?"
  • Or maybe you mean the way he keeps trying to get me to work for him?
7. plot ways = drogi fabuły plot ways
8. design that way = projekt ta droga design that way
9. forge one's way = kuć czyjś droga forge one's way
10. evolve in ways = rozwiń w drogach evolve in ways
11. plan that way = plan ta droga plan that way
12. imagine a way = wyobraź sobie droga imagine a way
13. way intended = droga miała zamiar way intended
14. formulate ways = sformułuj drogi formulate ways
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.