"plot ways" — Słownik kolokacji angielskich

plot ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi fabuły
  1. plot czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Is he the old Sam, who plotted ways to tip the balance of power to the executive branch?

    Podobne kolokacje: