"plot strategy" — Słownik kolokacji angielskich

plot strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategia fabuły
  1. plot czasownik + strategy rzeczownik
    Silna kolokacja

    On the way down in the hired car, they plot strategy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo