"plot attacks" — Słownik kolokacji angielskich

plot attacks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ataki fabuły
  1. plot czasownik + attack rzeczownik
    Silna kolokacja

    Al Qaeda has regrouped and is said to be plotting smaller attacks against American targets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo