"think the way" — Słownik kolokacji angielskich

think the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć droga
  1. think czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I thought the best way to get his attention was to learn to do what they did.

    Podobne kolokacje:

podobne do "think the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "think the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne