"forge one's way" — Słownik kolokacji angielskich

forge one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kuć czyjś droga
  1. forge czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Paige forged her way through it to get to the office.

    Podobne kolokacje: