"uncomfortable way" — Słownik kolokacji angielskich

uncomfortable way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewygodna droga
  1. uncomfortable przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would feel way too uncomfortable in any of those other ones.