"think one's way" — Słownik kolokacji angielskich

think one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: think the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć czyjś droga
  1. think czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    I thought the best way to get his attention was to learn to do what they did.

    Podobne kolokacje: