"way teaches" — Słownik kolokacji angielskich

way teaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga uczy
  1. way rzeczownik + teach czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stephen looked both ways like his mama had taught him, then followed them.

    Podobne kolokacje: