"invent ways" — Słownik kolokacji angielskich

invent ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: invent a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajdź drogi
  1. invent czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm just saying he was made one, and we still haven't invented a way to see inside somebody's head.

    Podobne kolokacje: