"nifty way" — Słownik kolokacji angielskich

nifty way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmyślna droga
  1. nifty przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Hey," Japan will say, "that's a nifty way to reduce America's debt to us."

    Podobne kolokacje: