"access way" — Słownik kolokacji angielskich

access way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga dostępu
  1. access rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The railway is the other access way, but trains are very rare.

    Podobne kolokacje: