NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"comfortable way" — Słownik kolokacji angielskich

comfortable way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygodna droga
  1. comfortable przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    People are trying to find a comfortable way into those issues.

    Podobne kolokacje: