"way enhances" — Słownik kolokacji angielskich

way enhances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zwiększa
  1. way rzeczownik + enhance czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If, like most of us, you drive in the winter because you have no choice, there are some less difficult ways to enhance your safety.

    Podobne kolokacje: