"entrance way" — Słownik kolokacji angielskich

entrance way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga wejścia
  1. entrance rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Upon arriving at the restaurant, the menu was presented on a board just inside the entrance way.

    Podobne kolokacje: