"large way" — Słownik kolokacji angielskich

large way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża droga
  1. large przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In large and small ways, this group has over the years become a support system for its members.

    Podobne kolokacje: