"neat way" — Słownik kolokacji angielskich

neat way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta droga
  1. neat przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A neat way of explaining that by then she was Jim's.

    Podobne kolokacje: