"annoying way" — Słownik kolokacji angielskich

annoying way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): denerwując drogę
  1. annoying przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Like wood and would," she said, showing off her vocabulary in the annoying way girls had.

    Podobne kolokacje: