ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. way improves = droga poprawia się way improves
2. way stops = droga zatrzymuje się way stops
3. way brings = droga przynosi way brings
4. way ends = droga kończy się way ends
5. way increases = wzrosty drogi way increases
6. way adds = droga dodaje way adds
7. way raises = droga podnosi way raises
8. way blocks = bloki drogi way blocks
  • No way out because the drums blocked the back door.
  • With that way blocked there was only one choice left for the monks.
  • I don't mind the way blocked ducts make my baby look.
  • This way the enemy ships block each other's line of fire.
  • She reached out with her hand to find the way blocked thirty steps up.
  • There were times when you said yes, then found your way blocked.
  • Luke started toward the entrance and found his way blocked.
  • They had no reason to fear their way back blocked, not with so many tunnels before them.
  • He ducked down a side street and found his way completely blocked.
  • Since he had first set out in that direction, and found the way blocked at the rim of the town, her report made sense.
9. way teaches = droga uczy way teaches
10. way contributes = droga przyczynia się way contributes
11. way enhances = droga zwiększa way enhances
12. way closes = droga zamyka się way closes
13. way prepares = droga przygotowuje way prepares
14. way hides = kryjówki drogi way hides
(6) help, serve, tend
Kolokacji: 3
(10) keep, combat, celebrate
Kolokacji: 3
(12) know, think, believe, remind
Kolokacji: 4
(13) avoid, prevent, protect
Kolokacji: 3
(20) diminish, vanish
Kolokacji: 2
(21) can, remove, send
Kolokacji: 3
(22) could
Kolokacji: 1
(23) spend, eat
Kolokacji: 2
(24) let, stand, support, approve
Kolokacji: 4
(26) kill, destroy, defeat
Kolokacji: 3
(27) offer, threaten
Kolokacji: 2
(28) walk, connect, cross, bridge
Kolokacji: 4
(29) differ, resemble
Kolokacji: 2
(30) enjoy, like, hope
Kolokacji: 3
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.